החזר נסיעות
חופשה שנתית
ימי מחלה
תשלום הבראה
סכומים הפטורים מעיקול
שכר מנימום
סיום יחסי עובד מעביד

סכומים הפטורים מעיקול

בהתאם לסעיף 8 של חוק הגנת השכר התשי"ח 1958 יהיה הסכום הפטור בש"ח מעיקול ובהתאם לתוספת של סעיף 5(א) לחוק הבטחת הכנסה התשמ"א 1981.

צור קשר

נשמח לעמוד לשירותכם

captcha