ביקורת דוחות כספיים
דוחות אישיים והצהרות הון
הנהלת חשבונות
חשבות שכר
מיסוי מקומי ובינלאומי
שירותים פיננסיים

הנהלת חשבונות

מחלקת הנהלת החשבונות במשרדנו  מספקת שירותי הנהלת חשבונות כפולה לחברות ויחידים וכן, שירותי הנהלת חשבונות חד צידית לעצמאים.

מידי תקופה או לבקשת הלקוח מופקים דוחות ביניים כגון: מאזן סקור, דו"ח רווח והפסד, דוח על תזרימי מזומנים צפויים, דו"ח בדבר חשיפת האשראי של העסק והסיכונים הגלומים בו, ניתוח תנועות לקוחות ומכירות, גיול חובות ועוד.

בחינה ומעקב שוטף על הנהלת החשבונות מאפשר למנהלים לזהות בעיות מבעוד מועד ולתכנן מהלכים דרושים בהתאם למגמות העיסקיות במשק והכל בזמן אמת.

צור קשר

נשמח לעמוד לשירותכם

captcha