ביקורת דוחות כספיים
דוחות אישיים והצהרות הון
הנהלת חשבונות
חשבות שכר
מיסוי מקומי ובינלאומי
שירותים פיננסיים

דוחות אישיים והצהרות הון

משרדנו מספק שירות למספר רב של לקוחות עצמאים ממגוון רחב של פעילויות עסקיות.

השרות כולל טיפול שוטף במהלך שנת המס בכל הדיווחים לרשויות המיסים כמחויב על פי חוק,

תכנון הפקדות בסוף שנה לקרנות השתלמות וקופות גמל וסיוע בעריכת והגשת הדו"ח השנתי למסהכנסה. דגש רב מושם על תכנוני מס אופטימליים עבור הלקוחות, ניצול מלוא ההוצאות והניכויים המותרים בכדי להקטין למינימום האפשרי את חבות המס השנתית.

הצהרות הון:

משרדנו מסייע בעריכתה והגשתה של הצהרת הון תקופתית הנדרשת מהלקוחות מעת לעת על ידי רשויות המס. הכנת הצהרת ההון כוללת עריכה וחישוב מפורט של הפרשי הון והסברי הון, בהתחשב בהערכה נאותה של הוצאות מחייה.

צור קשר

נשמח לעמוד לשירותכם

captcha