החזר נסיעות
חופשה שנתית
ימי מחלה
תשלום הבראה
סכומים הפטורים מעיקול
שכר מנימום
סיום יחסי עובד מעביד

החזר נסיעות

בהתאם להסכם קיבוצי כללי רב-שנתי בין לשכת התיאום וההסתדרות הכללית שנחתם לראשונה ב- 13/2/76 ומתחדש מעת לעת : כל עובד , הזקוק לתחבורה כדי להגיע  למקום עבודתו , זכאי לקבל ממעסיקו השתתפות, עד המקסימום האמור, בהוצאות  נסיעה לעבודה וממנה בעד כל יום עבודה בפועל בו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.

הוצאות הנסיעה יקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו , על יסוד כרטיס הנחה של מספר לנסיעות , אם קיים כרטיס הנחה כזה. עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו , זכאי להשתתפות מעסיקו בהוצאות נסיעה בגבולות הסכום הנקוב גם בעד הנסיעה הנוספת , אם הוא חייב לנסוע באוטובוס השני  3 תחנות עירוניות נוספות לפחות כדי להגיע למקום עבודתו.

החזר הוצאות לא ישולם למי שנוסע לעבודה על חשבון המעסיק או מטעמו. מוסע העובד לכיוון אחד בלבד (לעבודה או ממנה) , יהיה זכאי עד למחצית הסכומים הר"מ, עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהי אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד תקופת העדרותו.

תעריפים בש"ח :

צור קשר

נשמח לעמוד לשירותכם

captcha