ביקורת דוחות כספיים
דוחות אישיים והצהרות הון
הנהלת חשבונות
חשבות שכר
מיסוי מקומי ובינלאומי
שירותים פיננסיים

ביקורת דוחות כספיים

חברות:

משרדנו מספק שירותי ביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות הייטק, נדל"ן, קבלנים, ענף הרכב, זכיינות ומסחור, תעשייה, תיירות, מסחר ושירותים, בידור ומדיה תקשורתית.

שירותי הביקורת כוללים ליווי מקצועי במהלך שנת המס, ייעוץ בנושאים בעלי השלכה על עבודת הביקורת והפעילות השוטפת וייעוץ להנהלה בבחינה וקביעת נוהלי עבודה ובקרה פנימית בארגון תוך סיוע בהטמעתם.

אנו מסייעים בעריכה והגשה של הדוחות השנתיים למשרדי השומה ולרשם החברות.

מלכ"רים ועמותות:

משרדנו משמש כמבקרי החשבונות של מלכ"רים ועמותות ציבוריות.

מלבד שירותי ביקורת ועריכת הדוחות הכספיים, אנו מסייעים בעריכה והגשת הדוחות לרשויות המסהיחידה למלכ"רים ולרשם העמותות.

צור קשר

נשמח לעמוד לשירותכם

captcha