החזר נסיעות
חופשה שנתית
ימי מחלה
תשלום הבראה
סכומים הפטורים מעיקול
שכר מנימום
סיום יחסי עובד מעביד

שכר מינימום

מקור : חוק שכר מינימום. הסכומים מתפרסמים ע"י מ. העבודה והרווחה מעת לעת.

צור קשר

נשמח לעמוד לשירותכם

captcha