החזר נסיעות
חופשה שנתית
ימי מחלה
תשלום הבראה
סכומים הפטורים מעיקול
שכר מנימום
סיום יחסי עובד מעביד

ימי מחלה

זכאות דמי מחלה

יום היעדרות ראשון – ללא תשלום.
יום היעדרות שני – תשלום מחצית דמי מחלה, שיעור התשלום יהיה 50.0% משכר יום רגיל. 
יום היעדרות שלישי – תשלום מחצית דמי מחלה, שיעור התשלום יהיה 50.0% משכר יום רגיל.
יום היעדרות רביעי + – תשלום מלא דמי מחלה, 100.0% משכר יום רגיל. 

צבירת ימים

1. חודש עבודה מלא מזכה ב1.5 ימים לדמי מחלה.
2. חודש עבודה חלקי מזכה בחלק היחסי.
3. ניתן לצבור 90 ימי זכאות לכל היותר.

המקור : חוק דמי מחלה, תשל"ו – 1976

צור קשר

נשמח לעמוד לשירותכם

captcha